Tế bào gốc

Tế bào gốc

CHƯƠNG TRÌNH TRỊ LIỆU TẾ BÀO GỐC

Chương trình trị liệu diễn tra trong 3 ngày 2 đêm tại Zell-V Wellness, Malaysia. Giá: Liệu pháp ESC: 39.800SGD/người Liệu pháp LFC: 22000-24.750/người Gói trị liệu bao gồm: Chương trình trị liệu 3 ngày

Xem thêm »
Scroll to Top